Maszyny i sprzęt

Części do ciągników z eksportu

Wejście Polski do Unii Europejskiej oznaczało bardzo pozytywne informacje dla rodzimego rolnictwa. Po pierwsze bowiem otworzyły się w ten sposób nowe rynki zbytu na polskie produkty rolne. Po drugie rozpoczęło się tak oczekiwane subsydiowanie produkcji rolnej w Polsce poprzez system dopłat bezpośrednich. Wreszcie po trzecie – pojawiła się możliwość unowocześnienia taboru maszyn rolniczych poprzez otwarcie możliwości szerokiego ich sprowadzania z zachodnich krajów unii.

Dostępność bez ograniczeń

Istniejące przed wejściem Polski do Unii Europejskiej granice z krajami zachodnim nakładały rozliczne ograniczenia w zakresie możliwości importu pojazdów i maszyn. Granica bowiem oznaczała także barierę celną i wysokie opłaty związane z zarejestrowaniem takich ruchomości. Wejście do Unii granice te zniosło, dzięki czemu rolnicze sprzęty popłynęły do Polski szerokim strumieniem.

Pociągnęło to za sobą konsekwencje także dla innych branż niż rolnictwo. Zwiększył się bowiem popyt na usługi mechaniczne na terenach wiejskich, bowiem duża część sprowadzanych z zachodu maszyn wymagała napraw lub kompletnego serwisowania przed ruszeniem do prac polowych. Konieczność zakupu części do maszyn rolniczych z zachodu zwiększyła także obroty firm handlujących tego typu asortymentem.

Części nie zawsze dostępne

Czasem maszyny rolnicze sprowadzone z zachodu oznaczały jednakże spore komplikacje. W momencie przystępowania do naprawy okazywało się bowiem, iż części do maszyn rolniczych niezbędne do naprawy nie są dostępne u polskich sprzedawców. Dotyczyło to przede wszystkim maszyn rolniczych pochodzących od producentów, którzy w Polsce nigdy nie posiadali swoich sieci sprzedaży, a co za tym idzie ich produkty na polskiej roli występowały jedynie sporadycznie.

Wskutek tego sprzedawcy części do maszyn rolniczych początkowo nie posiadali takiego asortymentu w swojej ofercie. Z czasem jednakże gdy zapotrzebowanie rolników na takie produkty w dalszym ciągu rosło sprzedawcy nauczyli się sprowadzać takie produkty wprost od zachodnich producentów, dzięki czemu dostępność do nich stała się powszechna.

Sieć sprzedaży części obecnie

Analizując opisaną powyżej sytuacje warto mieć na uwadze, iż działo się to kilkanaście lat temu. Obecnie, w dobie daleko zakrojonej globalizacji i powszechnego dostępu do sieci internetowej każdy rolnik może indywidualnie zamówić poszukiwane części do jakiejkolwiek maszyny rolniczej lub pojazdu.

Rozwój technologiczny i upowszechnienie się systemu zakupów przez internet stał się w tym wypadku sojusznikiem rolników, którzy nie muszą się odrywać od bieżących prac w poszukiwaniu konkretnych elementów maszyn lecz w kilka chwil zamawiają je u dystrybutora i oczekują na przyjazd kuriera z przesyłką.