Praca

Uprawnienia SEP – czym różnią się grupy uprawnień G1, G2 oraz G3?

Każdy kto poważnie myśli o zawodzie elektryka musi przejść szkolenie prowadzone przez SEP, czyli Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz pozytywnie przejść egzamin państwowy przed odpowiednią komisją kwalifikacyjną. Osoby, które dopiero rozważają czy powinny udać się na kurs SEP mogą mieć problem z wyborem grupy uprawnień, która najlepiej odpowiada ich potrzebom i zainteresowaniom. Podstawowym faktem, który należy znać jest informacja, że uprawnienia SEP są wydawane dla dwóch rodzajów prac. Pierwszym z nich jest eksploatacja urządzeń, a drugim dozór nad pracą tychże urządzeń.
Osoby aspirujące do stanowisk związanych z eksploatacją urządzeń m.in. muszą znać i rozumieć zasady działania urządzeń, zasady ich eksploatacji oraz warunki wykonywania prac kontrolno – pomiarowych. Natomiast pracownicy zatrudnieni na stanowiskach dozoru oprócz rozumienia aspektów technicznych, znajomości zasad dysponowania mocą powinni również doskonale znać przepisy regulujące m.in. przyłączanie urządzeń do sieci, zasady postępowania przy programowaniu czy wymagania stawiane w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej.

Następnie, istnieją grupy uprawnień obejmujące różne typy i rodzaje maszyn.

Grupa uprawnień G1

Uprawnienia SEP w tej grupie obejmują pracę z urządzeniami elektroenergetycznymi, które wytwarzają, przetwarzają lub przesyłają energię elektryczną. Ponadto wiedza i doświadczenie pozwalające na pracę z tą grupą uprawnień obejmuje urządzenia, instalacje i sieci o napięciu poniżej 1 kV oraz o napięciu znamionowym powyżej 1 kV. W składzie tej grupy znajdziemy również urządzenia do elektrolizy czy elektrotermiczne. Specjalista z tego z zakresu również swobodnie będzie operował w pracy instalacjami oświetlenia ulicznego oraz trakcjami elektrycznymi. Wszelka aparatura kontrolno – pomiarowa i instalacje regulacji automatycznej będą mu niestraszne.

Grupa uprawnień G2

Kurs SEP przygotowujący w tej grupie uprawnień obejmuje wszelkie urządzenia, których zadaniem jest wytwarzanie, przetwarzanie i przesyłanie ciepła. Specjalista w tej dziedzinie będzie zajmował się urządzeniami o mocy powyżej 50 kW, przykładowo takimi jak kotły parowe czy turbiny parowe. Ponadto będzie pracował przy wszelkiego rodzaju wentylatorach, urządzeniach chłodniczych, dmuchawach i sprężarkach.

Grupa uprawnień G3

Doszliśmy do ostatniej grupy uprawnień. Obejmuje ona urządzenia, których przeznaczeniem jest wytwarzanie, przetwarzanie i przesyłanie paliw gazowych. Technik z tego rodzaju uprawnieniami będzie pracował z urządzeniami do magazynowania paliw gazowych, a także serwisował sieci gazowe i rozdzielcze. Wszelkie urządzenia i instalacje gazowe również będą znajdowały się pod jego opieką.

Warto przejrzeć szczegółowy program kursu przed podjęciem decyzji, natomiast wiedza przedstawiona w tym artykule z pewnością wiele rozjaśni adeptom elektryczności chcącym pracować na tym zaawansowanym technologicznie polu.