Środowisko, Technologia

Akredytowane badania laboratoryjne

Laboratorium kojarzy się przede wszystkim z pomieszczeniem, w którym dokonuje się szeregu badań. Najczęściej są to różnego rodzaju badania naukowe czy medyczne. Do badań wykorzystuje się odpowiedni sprzęt oraz odczynniki, aby określić różnorodne parametry badanych materiałów czy próbek.

Podział i występowanie laboratorium akredytowane na Śląsku

Laboratoria występują nie tylko w szkołach czy uczelniach wyższych, ale również w przedsiębiorstwach. Czasem są odrębnymi jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi wysoce zaawansowane badania nie tylko naukowe.

Wśród rodzajów laboratoriów można wyróżnić laboratoria fizyczne, chemiczne, biologiczne, medyczne, badawcze, przemysłowe czy pomiarowe.

Czym jest akredytacja?

Każde laboratorium akredytowane na Śląsku musi przejść proces akredytacji. Ogólnie rzecz ujmując, jest to postępowanie, w którym po przeprowadzeniu inspekcji dotyczącej jakości usług, dany podmiot otrzymuje oświadczenie, że jest kompetentny w tym zakresie.

Akredytacja to pewnego rodzaju atest, który jest formalnym potwierdzeniem kompetencji danej jednostki ubiegającej się o akredytację. W Polsce upoważnioną do akredytacji jednostką jest Polskie centrum akredytacji.

Akredytacja jest udzielana między innymi jednostkom certyfikującym, laboratoriom badawczym, wzorcującym i medycznym. Dzięki temu korzystanie z usług takich laboratorium gwarantuje określony poziom jakości i skuteczności przeprowadzanych pomiarów.

Zakres usług

Laboratorium akredytowane na Śląsku w zależności od profilu działalności oferuje szeroki zakres usług. Laboratoria medyczne koncentrują się na analizie wszelkiego rodzaju próbek pobranych od pacjentów, w celu diagnozy poszczególnych chorób.

Laboratoria badawcze skupiają się na przykład na kontroli jakości określonych próbek powierzonych przez klientów czy badaniu lub wdrażaniu nowych technologii. Tutaj zakres badań jest ogromny.

Firma farmaceutyczna może na przykład skorzystać z usług laboratorium akredytowane na Śląsku w zakresie badania leku, który chcą wprowadzić do obrotu na rynek. A firma budowlana może skupić się na badaniu właściwości mieszanki asfaltowej, tak aby spełniała ona normy i oczekiwania.

Cechy dobrego laboratorium akredytowane na Śląsku

W przypadku laboratorium akredytowane na Śląsku podobnie jak w innych firmach czy branżach najważniejsze jest doświadczenie oraz odpowiedzialność. Prezentowane wyniki powinny być rzetelne i wiarygodnie.

Ważny jest również odpowiedni sprzęt oraz wykwalifikowany personel, działający zgodnie z normami.