Środowisko

Monitorowanie odpadów

Świadoma i odpowiedzialna gospodarka odpadami to jeden z najważniejszych elementów walki o czyste środowisko i zatrzymanie zmian klimatycznych. Jej skuteczność zależy od rozwiązań systemowych.

Monitorowanie odpadów

W zależności od rodzaju, odpady mogą być poddane recyklingowi, utylizacji lub biodegradacji. Zadaniem gospodarki odpadami jest jak największe odzyskanie materiałów, które będą mogły być dalej wykorzystane. Służy temu Klasyfikacja odpadów oraz ich monitorowanie.

Każdy podmiot wytwarzający odpady, transportujący je, składujący oraz przetwarzający musi być zarejestrowany w systemie BDO. Na każdym etapie muszą być wypełniane karty przekazania i odbioru odpadów, system monitorowany jest elektronicznie.

Klasyfikacja odpadów

Właściwa segregacja odpadów możliwa jest na podstawie ich klasyfikacji. Wszystkie odpady zostały podzielone na 20 grup, następnie na podgrupy i rodzaje. Na tej podstawie wytwórca nadaje im odpowiednie kody, które umieszczane są na kartach. Za prawidłowość kodu odpowiada wytwórca.