Środowisko

Rola separatorów oleju w oczyszczaniu ścieków

Separatory oleju mogą skutecznie pomagać w usuwaniu z wody benzyny, oleju napędowego, surowego, roślinnego i prawie każdego rodzaju oleju, który jest lżejszy od wody. Po zastosowaniu separatorów oleju oraz dalszej obróbki, ścieki mogą być odprowadzane do kanalizacji sanitarnej.

Jakie zastosowanie mają separatory oleju?

Odpowiednio zaprojektowane, zainstalowane i obsługiwane separatory wody zaolejonej, zapewniają system oczyszczania ścieków, który zapobiega przedostawaniu się nieakceptowalnych poziomów zanieczyszczeń do kanalizacji sanitarnej. Separatory wody olejowej są używane w wielu zastosowaniach przemysłowych do usuwania olejów, ciał stałych pokrytych olejem, smarów oraz lekkich produktów naftowych ze ścieków.

Ścieki te są następnie odprowadzane do miejskich systemów kanalizacyjnych. Wiele przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych jest zobowiązanych do stosowania separatorów olejów z wody, aby zapobiec niekorzystnym skutkom dla środowiska i utrzymać sterylność miejskich systemów zarządzania ściekami.

Jak działają separatory oleju w wodzie?

Ścieki zawierające olej przedostają się do zbiornika z odpływu i przemieszczają się przez wiele filtrów. Filtry te są przeznaczone do wychwytywania ciał stałych i małych cząstek oleju, o rozmiarze mniejszym niż 10 mikronów. Dostarczaniem rozwiązań w tym zakresie zajmuje się https://oczyszczalnie-metalbud.pl.

Olej posiada mniejszą gęstość od wody, dlatego pływa na jej powierzchni. Większość oleju unosi się na szczyt zbiornika, gdzie gromadzi się aż do osiągnięcia pewnego poziomu. Następnie uruchamia się czujnik, informujący operatora o wypompowaniu oleju. Oczyszczone ścieki są odprowadzane do systemu kanalizacyjnego z nie więcej niż 10 ppm wolnego oleju.

Do czego służą separatory oleju?

Separatory oleju są stosowane w wielu zastosowaniach, w tym do oczyszczania ścieków przemysłu spożywczego. Ścieki w przemyśle spożywczym zawierają olej, smar i zawieszone ciała stałe, które należy usunąć, zanim woda dostanie się do miejskiego systemu oczyszczania ścieków. Separatory oleju posiada w swojej ofercie https://oczyszczalnie-metalbud.pl.

Separatory oleju stosuje się także w oczyszczaniu wód opadowych. Proces ten usuwa zawieszone ciała stałe i powoli uwalnia wodę opadową z powrotem do środowiska. Zapobiega to odpływowi i późniejszej erozji, a także usuwa zanieczyszczenia, które mogłyby zaszkodzić środowisku. Stosuje się także oczyszczanie ścieków przemysłowych. Mogą one bowiem zawierać ropę naftową, która jest szkodliwa dla środowiska