Środowisko

Wywóz oraz sortowanie śmieci

W obecnych czasach wywóz odpadów to bardzo ważny proces. Dbanie o środowisko jest niewątpliwie bardzo ważnym aspektem. Dlatego warto korzystać z usług firmy wywożącej śmieci.

Firma wywożąca śmieci – czym się zajmuje?

Firma wywożąca śmieci jest to nowoczesne przedsiębiorstwo, które zajmuje się zagospodarowaniem odpadów. Dzięki pracy firmy, odzyskiwać można rocznie kilka tysięcy ton surowców wtórnych, które w innych przypadkach trafiłyby na składowiska.

Firma wywożąca śmieci specjalizuje się w odzysku surowców wtórnych ze strumienia zmieszany bądź suchych odpadów komunalnych. Do podstawowych zadań firmy zaliczyć można także składowanie odpadów, których nie da się już odzyskać poprzez recycling.

Dodatkowe zadania firmy

Firma zapewnia zabezpieczenie oraz wysyłkę do specjalistycznych firm utylizacyjnych odpadów uznawanych za niebezpieczne, które nie powinny trafić do środowiska, nawet na składowiska.

Przyjmowanie od mieszkańców odpadków wielkogabarytowych czy odpadków poremontowych, np. gruzu.

Co się dzieje z posegregowanymi odpadami?

Wszelkie odpady papierowe lub plastikowe, np. papier, tektura, butelki czy różne plastikowe opakowania wywożone są do specjalnej sortowni, w której większość będzie odzyskana. To co zostanie po sortowaniu, trafia najczęściej do miejsc z odpadami komunalnymi.

Warto podkreślić, że odpady szklane odbierana są najczęściej od różnych firm, które wykorzystywać będą taki makie materiały do swoich produkcji. Odpadki zmieszane z kolei pierw trzeba sortować, a kolejno kompostować. Dzięki temu odzyskuje się je na tyle, na ile będzie to możliwe.