Technologia

Czym jest Industry 4.0?

Nowoczesne technologie, pełna komputeryzacja i automatyzacja to standard, który ma przełożenie na nasze życie praktycznie w każdej sferze. Szczególnie ważne dla przedsiębiorców i szeroko rozumianego przemysłu jest połączenie wielu technologii w jedną i wykorzystanie całego ich potencjału. Industry 4.0 to nowe pojęcie, pod którym kryje się koncepcja integracji maszyn, systemów i działań mających zwiększać wydajność.

Industry 4.0 – nie tylko założenie ideowe

Zauważając coraz większą dynamikę rozwoju technologii i wykorzystanie jej na wszystkich obszarach branżowych przemysłu, industry 4.0 wykorzystuje wszystkie osiągnięcia z zakresu produkcji maszyn i łączy je z systemami sterowania i zarządzania. Celem koncepcji jest podniesienie jakości wytwarzania oraz optymalizacja kosztów przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności. Należy wskazać, że zakłady, które pozostają przy zarządzaniu starego typu nie wykorzystują sporej części swojego potencjału, a także skazują się na wolniejsze działania produkcyjne i swoistą stagnację produktową.

Industry 4.0 pozwala na natychmiastowe reagowanie na wielu płaszczyznach – począwszy od samej produkcji po zmianę asortymentu dostosowaną do aktualnego zapotrzebowania rynku. W praktycznym zastosowaniu ma wyłącznie pozytywne odniesienie do funkcjonowania i rozwoju całego zakładu.

Industry a więc Przemysł

Przemysł to nie tylko maszyny, plan produkcji czy technologie. To także ludzie odpowiedzialni za wykonanie pracy i kierowanie urządzeniami. Czwarta rewolucja przemysłowa – Industry 4.0 – wykorzystuje wszystkie zasoby technologii, informatyki, automatyzacji i wiedzy praktycznej. Jej zadaniem jest integracja wszystkich czynników potrzebnych do efektywnej produkcji -a więc ludzi i cyfrowo sterowane maszyny z technologiami informatycznymi. Wykorzystuje on zasoby wiedzy i możliwości internetu. Dzięki tak pojętym działaniom wszystkie materiały wykorzystywane do produkcji, jak i produkowane można zidentyfikować. Co więcej – mają one możliwość niezależnego komunikowania się pomiędzy sobą. Cały proces umożliwia krzyżowy przepływ informacji

Industry 4.0 – a więc rewolucja!

Industry 4.0 całkowicie zmieni procesy produkcji. Ma on również odniesienie do całej gamy rozwiązań związanych z inteligentną technologią świata mobilnego. Oznacza unifikację świata rzeczywistego automatów ze światem Internetu i technologii informatycznej.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Trinitec