Technologia

Jak zdobyć uprawnienia SEP?

Elektrycy nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia i mogą liczyć na bardzo atrakcyjne zarobki, jednak do podjęcia tego rodzaju pracy potrzebna jest specjalistyczna wiedza oraz umiejętności. Kompetencje te potwierdzają uprawnienia SEP, czyli dokumenty kwalifikacyjne, które nadawane są przez odpowiednią komisję.

Czym są uprawniania SEP?

Uprawnienia SEP stanowią imienne potwierdzenie kwalifikacji elektryka, a bez ich posiadania niemożliwe jest wykonywanie zawodu. Zapisy dotyczące konieczności posiadania powyższych uprawnień znaleźć można między innymi w prawie energetycznym oraz w prawie budowlanym. Uprawnienia SEP wydawane są przez komisje kwalifikacyjne, które działają na terenie wszystkich większych polskich miast. Tego rodzaju komisje podlegają pod Stowarzyszenie Elektryków Polskich, czyli organizację pozarządową, która skupia wokół siebie elektryków i zajmuje się nadzorowaniem ich kompetencji.

Rodzaje uprawnień SEP

Wyróżnić można kilka różnych rodzajów uprawnień SEP, które upoważniają do wykonywania poszczególnych prac eksploatacyjnych. Zdecydowanie największą popularnością cieszą się uprawnienia G1, czyli uprawnienia sep 1kv, które pozwalają między innymi na montaż oraz serwisowanie domowych sieci elektrycznych. Wyróżnić można również uprawnienia elektrotechniczne G2, które dotyczą urządzeń ciepłowniczych o mocy powyżej 50kv. Uprawnienia G2 przydatne są przy wykonywaniu prac związanych z instalacjami przemysłowymi. Uprawnienia opatrzone symbolem G3 dotyczą natomiast kompetencji związanych z przesyłem, przetwarzaniem oraz przechowywaniem gazu.

Dozór i eksploatacja elektryczna

Istnieje jeszcze dodatkowy podział uprawnień SEP, w którego ramach rozróżniane są uprawnienia g1 dotyczące eksploatacji oraz dozoru instalacji elektrycznych. Ten zakres dodatkowych kompetencji oznaczany jest za pomocą symbolu litery „E” w przypadku eksploatacji oraz litery „D” w przypadku dozoru. Uprawnienia SEP G1 z dozorem uprawniają do organizacji oraz do nadzorowania pracy osób z kwalifikacjami typu „E”.

Jak się przygotować do egzaminu SEP?

Do egzaminu kwalifikacyjnego SEP pozwalają przygotować się odpowiednie kursy, które organizowane są przez komisje. W czasie kursu poruszanych jest wiele ważnych zagadnień, a wśród nich między innymi te dotyczące bezpieczeństwa. Wzięcie udziału w kursie pozwoli nie tylko zdobyć uprawnienia SEP 1kv, ale również opanować wiele umiejętności praktycznych, które potrzebne są do skutecznego wykonywania zawodu elektryka. Uprawnienia SEP G1 to również potwierdzenie znajomości szerokich zagadnień teoretycznych.