Logistyka

Co można ulepszyć w danym magazynie?

Na tytułowe pytanie, najlepiej odpowie audyt magazynu. Jest to obiektywne badanie, przeprowadzone przez właściciela magazynu, lub za pomocą firmy zewnętrznej i ma pomóc w analizie różnorodnych danych, typu oceny wyników pracy magazynu, naświetleniu wad i pokazaniu lepszych jej rozwiązań. Zawsze audyt powinien zakończyć się sporządzeniem raportu.

Jak zacząć audyt magazynu?

Audyt w magazynie powinien rozpocząć się od poznania i zebrania wszystkich danych ilościowych i jakościowych. Wszystkie te dane powinny być przeanalizowane i dobrze zinterpretowane. Większość podstawowych danych spłynąć ma z magazynu, ale także i inne działy dostarczyć mogą bardzo cennych informacji. Dlatego bazując na danych magazynowych nie można lekceważyć i nie brać pod uwagę informacji pochodzących z działu sprzedaży, produkcji, IT i obsługi klienta. Wszystko to jest ze sobą powiązane i dopiero całościowo daje konkretny obraz pracy i działania danego magazynu.Przy pomocy tych wszystkich działań można dokładnie przeanalizować pracę magazynu, jego efektywność, wyeliminować marnotrawstwo i wskazać tworzące się wąskie gardła, które znacznie utrudniają pracę.Audyt przeprowadzony w magazynie to także cały szereg zaleceń, które przedstawia audytor. Przede wszystkim zwraca on uwagę na ocenę ryzyka i konkretne działania korygujące błędy.

Kiedy przeprowadzić audyt w magazynie?

Dobrze przeprowadzony audyt magazynu ma na celu pokazanie czy nadal opłaca się magazynowanie towarów. Określone wiadomości mają dać pełny obraz czy magazyn przynosi oszczędności czy straty. Można na te pytanie odpowiedzieć, analizując pracę danego magazynu na tle innych podobnych. Wcześniej wykryte błędy pracy działu jakim jest magazyn, mogą sprawić, że naprawienie wszelkich niedogodności przyczyni się do zaoszczędzenia wielu pieniędzy.

Koszty magazynowania

Audyt pomoże też dać odpowiedź na pytanie jakie są koszty utrzymania i pracy danego magazynu. Czy jego funkcja jest opłacalna i czy warto jest nadal go prowadzić?Audytor może wskazać sposoby zwiększenia wydajności magazynu, wdrażając system WMS i integrując go z automatyką magazynową. Na poprawę pracy w magazynie może wpłynąć zastosowanie innowacyjnych systemów IT, automatycznych wózków systemowych, przesuwnych regałów czy też innowacyjnych opakowań. Przeprowadzenie audytu w magazynie może dać pretekst do zainwestowania w ten właśnie dział. Bardzo często, bowiem zdarza się, że dyrektor firmy skłonny jest zainwestować w nową linię produkcyjną aniżeli w nowoczesne regały do magazynu.