Logistyka

Parametry europalety

Wydawać by się mogło, że takie parametry jak kolor, waga czy wymiar europalety to cechy uzależnione w pewnej mierze od przypadku i w pewnym stopniu od potrzeb ich użytkownika. Jak się okazuje nawet te pozornie nieskomplikowane konstrukcje muszą spełniać odpowiednie standardy. W przypadku użytkowania niemieszczących się w odgórnie nałożonych normach i braku odpowiednich certyfikatów poświadczających zgodność palet z obowiązującymi przepisami ich właściciel może ponieść spore koszty z tytułu nałożonej kary.

Skąd się wziął standardowy wymiar europalety

Europalety są obecnie najpopularniejszymi konstrukcjami transportowymi użytkowanymi na terenie Europy. Jako najczęściej wykorzystywany nośnik towarów wymagał on ujednolicenia pod względem parametrów, co miało na celu zoptymalizowanie jego przydatności. Standaryzacja wymiarów palet określonych normą europejską UNE-EN 13698-1 uwzględniała takie czynniki jak wielkość powszechnie stosowanych pojemników transportowych, ich nośność oraz pojemność załadunkową kontenerów morskich i transporterów lądowych. Prawidłowo skonstruowana paleta wymiary 1200 × 800 mm zawdzięcza wielokrotności parametrów wspomnianych wcześniej pojemników.

Nie tylko rozmiar

Każdy element konstrukcyjny palety musi spełniać ścisłe wytyczne ustalone przez normę europejską. Żaden z fragmentów konstrukcji nie może być przypadkowy. Normalizację elementów certyfikowanych palet określa Karta UIC 435. Jednak nie tylko to jakie paleta wymiary posiada, ale też stan, w jakim znajdują się jej poszczególne elementy decyduje o jej dopuszczeniu do obrotu. Niedozwolone są objawy nadmiernej ilości wilgoci, której norma dla europalet wynosi 22 procent, gdyż może to skutkować powstaniem pleśni na powierzchni konstrukcji. Wszelkie odpryski czy widoczne pęknięcia muszą mieścić się w akceptowalnych przez przepisy wielkościach. Niedopuszczalne jest także stosowanie niecertyfikowanych gwoździ czy użytkowanie palet niewyraźnie lub błędnie oznakowanych.

Waga palety euro

Istotnym parametrem europalety jest jej waga. Waga palety euro została ustalona w taki sposób, by minimalizować przyrost masy w obrębie całego transportu przy zachowaniu właściwości nośnych konstrukcji. Należy bowiem pamiętać, że ładowność kontenera przewozowego zmniejsza się proporcjonalnie do ilości załadowanych palet. Według normy europejskiej waga jednej certyfikowanej palety wynosi 25 kilogramów.