Logistyka

Roboty kartezjańskie i ich podgrupy do określonych zadań

Większość producentów robotów kartezjańskich dzieli je na specjalne podgrupy, które sprawdzają się w realizacji ściśle określonych zadań. Roboty te – w zależności od parametrów pracy – wyróżniają się określonymi cechami, które świadczą o ich specyficznej i niekiedy dość wąskiej specjalizacji.

Roboty o dużej dokładności

Roboty kartezjańskie o dużej dokładności, to konstrukcje, w których dokładność przesuwu przekracza umowną granicę 0.1 mm. Roboty te sprawdzają się przede wszystkim w realizacji profesjonalnych zadań, które wymagają niezwykłej precyzji działania. Urządzenia o takiej właściwości można wykorzystywać jako sprzęt znakujący lub obróbczy.

Co ciekawe, roboty o podwyższonej dokładności pracy, sprawdzają się przede wszystkim jako urządzenia czteroosiowe. Za ich pomocą można np. wywiercić otwory o bardzo dużej dokładności lub też dokonać pomiarów wytworzonych detali. Jednym słowem, urządzenia te sprawdzają się zwłaszcza w przypadku prac o wysokim stopniu precyzji.

Roboty o dużej dynamice

Niektóre roboty kartezjańskie wyróżniają się bardzo dużą dynamiką pracy. Zamontowane w ich układy napędowe oparte są najczęściej na serwomechanizmach i silnikach krokowych. Dynamika tych maszyn opiera się przede wszystkim na ich szybkim starcie (i związanym z tym przeciążeniom), ale i na relatywnie szybkim przesuwie.

Gdzie wykorzystać sprzęt o takim potencjale? Przede wszystkim sprawdzi się on tam, gdzie wymagana jest wysoka szybkość i dynamika pracy. Oznacza to, że z powodzeniem można je wykorzystywać w zautomatyzowanym procesie produkcyjnym, jako konkretne narzędzie robocze.

Roboty ekonomiczne

Kartezjańskie roboty ekonomiczne to specyficzne urządzenia, które nie mają tak zawyżonych parametrów pracy jak ich powyższe odpowiedniki. W zamian za to zużywają one znacznie mniej energii, co ma istotne znaczenie w kontekście ekonomii pracy. Mogą one być wykorzystywane np. do kontroli lub skanowania towaru na taśmie.

Podsumowując, roboty kartezjańskie różnią się między sobą swoimi parametrami pracy, ale idea ich powstania i funkcjonowania jest nadal taka sama. Chodzi oczywiście o to, by dostarczony sprzęt działał w pełni automatycznie i jednocześnie mógł pracować w sposób programowalny. Reszta to już tylko kwestia preferencji i specyfiki pracy.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Trinitec.