Maszyny i sprzęt

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej

W Polsce od 1972 roku funkcjonuje instytut naukowo-badawczy Państwowej Straży Pożarnej. Jest to Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy im. Józefa Tuliszkowskiego (CNBOP-PIB).

Czym zajmuje się CNBOP-PIB?

Instytut zajmuje się przeprowadzaniem badań, certyfikacji, wystawianiem opinii i ocen technicznych, a także testowaniem wyrobów innowacyjnych.

CNBOP-PIB sprawdza i opiniuje wyroby do użytku w ochronie przeciwpożarowej. Sprawdza, czy spełniają one wszystkie wymagania techniczne. Dodatkowo w instytucie opracowywane są i doskonalone nowoczesne metody badawcze z zakresu sprzętu stosowanego przez PSP. CNBOP-PIB zajmuje się analizowaniem przyczyn rozprzestrzeniania się pożarów i opracowuje standardy na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

Certyfikaty CNBOP

W instytucie działa Jednostka Certyfikująca DC, która posiada certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji. Niektóre produkty stosowane w ochronie przeciwpożarowej wymagają posiadania certyfikatu CNBOP. Jest to certyfikat dopuszczenia danego wyrobu do użytkowania.

Certyfikaty CNBOP informują o tym, że dany produkt może zostać wprowadzony do użycia przez jednostki zajmujące się ochroną przeciwpożarową. Pozytywna opinia wydawana jest na podstawie przeprowadzonych badań, opinii ekspertów i innych dokumentów potwierdzających spełnienie określonych warunków technicznych.

Jak wygląda proces wydawania Certyfikatów CNBOP?

Aby otrzymać Certyfikat CNBOP, należy złożyć wniosek. Po złożeniu wniosku instytut wydaje wstępną ocenę formalną wyrobu. Następuje identyfikacja producenta i rejestracja wniosku. Następnie przeprowadzane są badania na próbce wyrobu, który ma otrzymać certyfikat.

Wnioskodawca musi dostarczyć do instytutu wyniki badań wyrobu, które są analizowane przez CNBOP-PIB. Instytut wydaje ocenę warunków techniczno-organizacyjnych i analizuje dokumentację wyrobu. Jeśli wszystko jest w porządku, to instytut wydaje dopuszczenie, które musi zostać jeszcze skontrolowane. Dopiero po przeprowadzonej kontroli wydawane jest świadectwo dopuszczenia.