Maszyny i sprzęt

Komponenty składowe stanowiska zrobotyzowanego

Roboty przemysłowe są coraz częściej wykorzystywane przy instalacji aplikacji spawalniczych. Zrobotyzowane stanowiska składają z dwóch, albo trzech części, zleży jak traktujemy zasilanie. Pierwszą z nich jest robot, natomiast drugą są wszelkie urządzenia oraz komponenty peryferyjne, które zapewniają ciągłość pracy stanowiska.

ROBOT SPAWALNICZY

Roboty zainstalowane w aplikacjach spawalniczych zapewniają niezwykłą wydajność oraz płynne funkcjonowanie całego etapu produkcyjnego. Pozwalają zwiększyć przepustowość produkcji, wraz z minimalizacją wad, które powstają przy ręcznym spawaniu elementów. Koszt takiego robota z pewnością się zwróci, gdyż obniża on również koszta robocizny.
Roboty są zróżnicowane pod wieloma względami i wybór odpowiedniego robota na zrobotyzowane stanowiska spawalnicze powinien być przemyślany oraz okraszony pewnymi przemyśleniami związanymi z parametrami robotów. Drugi akapit poświęcę parametrom na które trzeba zwracać uwagę wybierając robota spawalniczego.

 

– Liczba osi programowalnych i stopni swobody. Jeśli robot posiada 3 osie podstawy oraz 3 osi ramienia, wtedy zostaje nam zapewniona możliwość ustawienia palnika całkowicie dowolnie w całej przestrzeni.
– Zasięg pracy robota. Musimy przemyśleć jakie funkcje będzie pełnił robot i wybrać tego, który proponuje nam odpowiedni zasięg pracy, który wymagany jest w naszym zrobotyzowanym stanowisku spawalniczym.
– Dokładność i powtarzalność ruchów. Oszczędność pieniędzy oraz czasu jest ściśle związana z dokładnością ruchów jakie prezentuje robot. Zbyt niedokładne ruchy narażą nas na utratę cennego czasu, materiału oraz narazi na niepotrzebne koszta

ZASILANIE

Aby wybrać odpowiednia metodę zasilania musimy zaplanować oraz zdecydować się na to jaką techniką ma spawać robot w naszym spawalniczym stanowisku.

Jeśli nasz robot zaaplikowany w stanowisku spawalniczym będzie wykorzystywał do spawania metodę MIG/MAG/TIG wtedy szczególnie istotną kwestią będzie zapewnienie robotowi sterowanie źródłem prądu poprzez wejścia/wyjścia robota lub cyfrowe protokoły komunikacyjne.
Źródła zasilania powinny również umożliwiać pomiar rzeczywistych parametrów spawania i wprowadzanie korekt, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości powinno nastąpić automatyczne zatrzymanie stanowiska.

URZĄDZENIA PERYFERYJNE

Urządzenia peryferyjne powinny zapewnić, że zrobotyzowane stanowiska spawalnicze, będą miały ciągły dostęp do spoin, dzięki czemu będzie zapewnioną ciągłość pracy robota spawalniczego.
Do grupy urządzeń peryferyjnych zaliczają się między innymi:

– pozycjonery jedno- i wieloosiowe (ustawiają elementy spawane w odpowiednim położeniu),
– złącze antykolizyjne (służą do zatrzymania procesu w przypadku kolizji elementu łączonego z uchwytem spawalniczym),
– stacja czyszcząca (system przedmuchowo-spryskujący ze stacją odcinania drutu; zapewnia stały wolny wylot elektrody oraz zmniejsza przywieranie odprysków spawalniczych),
– urządzenia zabezpieczające (bariery i kurtyny świetlne, skanery laserowe, zamki bezpieczeństwa).

Artykuł przygotowany we współpracy ze specjalistami z firmy Trinitec