Maszyny i sprzęt

Oddawanie cyny na złom

Cyna jest metalem, który najczęściej wykorzystywany jest w przemyśle elektronicznym. Dzieje się tak między innymi dlatego, ponieważ należy ona do grupy surowców, które bardzo dobrze radzą sobie z przewodzeniem prądu. Cynę nierzadko wykorzystuje się również w celu nakładania jej na przedmioty wykonane z miedzi lub też mosiądzu i tworzenia z niej odpowiednich barier ochronnych. Złom cyny jest jednym z najlepszych sposób na recykling materiałów kolorowych. W Polsce istnieje wiele fachowych firm, oferujących skup cyny na korzystnych warunkach. Mając do dyspozycji większe pokłady tego metalu, wystarczy zajrzeć jedynie na ich strony internetowe i zapoznać się z przedstawianą ofertą.

Podstawy recyklingu cyny: korzystanie ze skupu cyny


Decydując się na recykling cyny, należy w pierwszej kolejności zgromadzić wszystkie, niezbędne do celu, materiały, które następnie można przywieźć do odpowiedniego punktu, gdzie przeprowadzany jest skup cyny. Warto na przykład zbierać przedmioty, takie jak na przykład zużyte puszki po napojach. Po zebraniu ich odpowiedniej ilości można skontaktować się z lokalnym sklepem, który wskaże dalsze kroki.

Podstawy złomu cyny


Po oddaniu materiałów, zostają one następnie przeznaczone na złom cyny. Zanim to się jednak stanie, pracownicy dokładnie sortują otrzymane odpady według rodzaju surowca, wykorzystanego do ich produkcji. Następnym etapem jest umieszczenie poszczególnych materiałów w specjalnych maszynach, które rozdrabniają je na wiele mniejszych części. Firmy zajmujące się skupem cyny powinny następnie przeprowadzić sortowanie na surowce żelazne i nieżelazne. Dopiero po wykonaniu tej operacji, materiały te poddawane są różnorakim testom na promieniowanie.

Ostatni etap przerabiania cyny


Recykling cyny polega w dużej mierze na przerabianiu stopionych części metalu. Po stopieniu go w, przeznaczonym do tego celu, piecu, następuje przelewanie go do odpowiednich form. W ten oto sposób tworzą się metalowe wlewki, poddane w dalszej kolejności procesowi schładzania oraz utwardzania. Powstałe w ten sposób materiały służą jako podstawa między innymi do produkcji: nowych części samochodowych, materiałów budowlanych, metalowych rur, pojemników wielofunkcyjnych, metalowych krzeseł, stołów, a także wielu innych przedmiotów. Cynę można zakupić w formie mnóstwa rozmaitych wyrobów, takich jak na przykład: druty, gąski, sztabki, naczynia, laski, przetopy, proszki czy też zgary. Cyna jest bowiem nietoksyczna, łatwo dostępna i charakteryzuje ją stosunkowo niska temperatura topnienia.

Źródła http://www.stellmet.pl/oferta,7,zlom_cyny_i_niklu