Maszyny i sprzęt

Robotyzacja produkcji w Polsce

Zaawansowana technicznie produkcja różnych dóbr znacząco zwiększyła się w ostatniej dekadzie. Niebagatelną rolę w procesie produkcji odgrywa robotyzacja. Roboty przemysłowe pozostają w orbicie zainteresowania wielu branż wytwórczości. Wzrosty w sprzedaży cechują całą Europę Środkowo-Wschodnią, w tym Polskę.

Robotyzacja w fazie wzrostu

Ostatnie lata przyniosły zwiększenie rynku robotów przemysłowych w naszym kraju. W roku 2018 zanotowano wzrost liczby tego typu urządzeń o 16 proc. W liczbach bezwzględnych było to 1891 nowych robotów. Choć może się wydawać, że to spory wzrost, to ciągle mniej niż w niektórych krajach ościennych, które ilość tę powiększyły nawet o 47 proc – Czechy.

Nowoczesne rozwiązania dla przemysłu w Europie Środkowej najszybciej wdrażały Węgry, które we wspomnianym roku wzbogaciły się o 2470 roboty, co daje imponujący wzrost na poziomie 245 proc. Co ciekawe, rynek w tej części Europy był poddany zawirowaniom, co zmusiło Słowację do zmniejszenia liczby pracujących urządzeń o 31 proc.

Zastosowania dla wybranych branż

Roboty przemysłowe służą do wysoko wyspecjalizowanej i skomplikowanej produkcji. Największym sektorowym odbiorcą robotów jest przemysł motoryzacyjny. Produkcja komponentów, a także całego produktu – w tym wypadku samochodu – opiera się na zastosowaniu współpracujących ze sobą robotów. Motoryzacja to jednak niejedyny odbiorca rozwiązań dla zaawansowanej produkcji.

Kolejnymi branżami, które stosują robotykę w produkcji są przemysł chemiczny i maszynowy, a także metalowy. W tym pierwszym liczy się doskonałość operacyjna, która pozwala wytwarzać produkty w skrajnie nieprzyjaznym środowisku, zachowując jednocześnie najwyższe standardy. Także w produkcji nowoczesnych maszyn operujące roboty przemysłowe są ważnym ogniwem optymalizacji procesu.

Roboty w trendzie wzrostowym

Utrzymujący się popyt oraz rosnące wskaźniki produkcji powodują wzrost tzw. gęstości robotyzacji. To wskaźnik informujący o „nasyceniu” produkcji urządzeniami tego typu. Badaniem i analizą owych wskaźników zajmuje się Międzynarodowa Federacja Robotyki (IFR). W Polsce według danych z 2019 roku gęstość robotyzacji wynosi 46 na 10 tys. pracowników.

Według przewidywań trend wzrostowy utrzyma się, Analitycy IFR przewidują powiększenie populacji urządzeń robotycznych o 15-20 proc, przy założeniu realistycznego scenariusza rozwoju.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z Trinitec.