Materiały budowlane

Na czym polegają czynności związane z wywozem gruzu?

Wywóz gruzu, inaczej zwany gospodarką odpadami gruzowymi jest szeregiem procesów, które wiążą się z gromadzeniem, a także przetwarzaniem odpadów gruzowych. Powinno się to odbywać w sposób nieszkodliwy i nie wpływać negatywnie na środowisko.

Usługa wywozu gruzu – na czym polega

Wywóz gruzu jest bardzo prostym, szybkim oraz skutecznym sposobem na pozbycie się odpadów pochodzenia budowlanego. Z tego typu usług korzystają firmy rozbiórkowe, wyburzeniowe czy ogólnobudowlane. Bardzo często firmy związane z budownictwem podpisują umowy na stałe z firmami zajmującymi się odbiorem i wywozem gruzu, aczkolwiek tego rodzaju umowy nie są konieczne. Mniejsze, rodzinne firmy czy też przedsiębiorstwa jednoosobowe, które nie mają możliwości określenia jakie będzie ich miesięczne zapotrzebowanie na kontenery z przeznaczeniem na gruz nie muszą wiązać się w sposób trwały umowami.

Sam proces korzystania i zamawiania kontenera jest bardzo prosty i szybki. Firm zajmujących się wywozem gruzu jest mnóstwo. Tego rodzaju zlecenia załatwia się praktycznie za pomocą jednego telefonu. Kontener zazwyczaj napełniany jest w przeciągu jednego dnia roboczego. Przedsiębiorstwa, które zajmują się gospodarką odpadami posiadają kilkadziesiąt, a nawet kilkaset kontenerów o różnej pojemności. Ponadto operują sporą ilością samochodów dostawczych, wożących kontenery sześć dni w tygodniu. W związku z tak zorganizowaną bazą cały system wywozu gruzu jest sprawny i niezawodny. Gruz zaś w dalszej kolejności podlega procesom recyclingu, najpierw trafiając do firm, które wykonują procesy jego kruszenia, zaś później będąc sprzedawanym jako podbudowa pod nowo powstające budynki czy też np. jako kruszywo drogowe.

Wywóz gruzu na Śląsku – czy różni się od innych regionów Polski

Wywóz gruzu na Śląsku nie różni się od gospodarką tego typu odpadami w innych regionach Polski. Przeglądając „Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022” można dojść do wniosku, że wywozem gruzu na Śląsku zajmuje się wiele firm zlokalizowanych w największych śląskich miastach. Odpady z tego rodzaju grupy następnie poddawane są odzyskowi w mobilnych, semimobilnych bądź też kontenerowych zestawach sortujących i kruszących. Wywóz gruzu na Śląsku bywa również przeprowadzany w sposób nielegalny – odpady trafiają na nielegalne składowiska i bywają nieselektywnie gromadzone w kontenerach. W powyżej wymienionym „Planie gospodarki…” stwierdza się, że gospodarowanie odpadami budowlano-rozbiórkowymi jest koniecznym działaniem, jakie powinno towarzyszyć budowie, rozbiórkom i wszelkiego rodzaju remontom. Wywóz gruzu powinien więc zależeć po pierwsze od wytwórcy odpadów, następnie na przetwórcy. Ten zaś dokonując wyboru zagospodarowania powinien kierować się efektem ekonomicznym oraz względami uwzględniającymi ochronę środowiska.