Materiały

Obowiązki firm dotyczące odpadów

Przepisy dotyczące dbania o środowisko oraz recyklingu z każdym rokiem stają się coraz bardziej restrykcyjne. Nie dotyczy to jedynie osób prywatnych, ale przede wszystkim dużych firm, które generują podczas swojej działalności dużo śmieci. Prawo musi wyprzedzać pewne zagrożenia, dlatego od niedawna wprowadzona została obowiązkowa ewidencja odpadów.

Czym jest ewidencja odpadów?

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek ewidencjonowania odpadów. Od nowego roku ewidencja odpadów, zgodnie z przepisami, może być prowadzona jedynie za pomocą indywidualnego konta BDO. BDO to baza danych o produktach, odpadach, opakowaniach oraz całej gospodarce śmieciami i odpadami.

Ze względu na konieczność sporządzania dokumentów w tym systemie, nie ma możliwości prowadzenia takiej ewidencji w formie papierowej. Ewidencja odpadów ma na celu przede wszystkim kontrolę wytwarzania, przekazywania, unieszkodliwiania, transportowania i odzyskiwania wybranych grup odpadów.

Czy konto w BDO jest konieczne?

Według aktualnych przepisów ewidencja odpadami jest obowiązkowa. Również rejestracja w BDO, w celu uzyskania indywidualnego numeru, jest konieczna. Bez dostępu do swojego konta nie ma możliwości udziału w żadnym obrocie odpadami.

Do końca grudnia 2020 r. Wprowadzony został jednak okres przejściowy. W ramach tego udogodnienia można w określonych przypadkach wypełniać dokumenty papierowo, według nowych wzorów. Okres przejściowy ma również zapewnić płynne działania ewidencji odpadów w przypadku awarii systemu BDO.

Jakie trzeba wypełniać dokumenty?

Przede wszystkim ewidencja odpadami musi być prowadzona na bieżąco. Każdy rodzaj odpadów ma swój własny kod, który jest opisany w katalogu odpadów. Dodatkowo przepisy jasno określają rodzaje dokumentów wykorzystywane do ewidencji. Są to przede wszystkim karty przekazania odpadu, karty ewidencji odpadów oraz roczne sprawozdanie przekazywane do Marszałka Województwa.

Podstawowym narzędziem wykorzystywanym w ewidencji odpadów jest karta ewidencji. Każda karta musi mieć nadany odpowiedni numer. Dodatkowo w karcie należy umieścić kod i nazwę rodzaju odpadu. Te kody są podane w przygotowanej przez ministerstwo klasyfikacji.

W karcie umieszcza się również dane posiadacza odpadów oraz charakter działalności dotyczący odpadów, na przykład wytwarzanie, odzysk, zbieranie. Na każdy rodzaj działalności w obszarze odpadów trzeba mieć stosowne zezwolenie lub pozwolenie.