Środowisko

Badanie stanu gleby

Pomimo tego, że każdemu z nas znane są zakazy dotyczące śmiecenia i wylewania potencjalnie szkodliwych substancji na glebę i do wód, to wciąż tego typu zanieczyszczenia dostają się powszechnie do środowiska. Kto przeprowadza badania zanieczyszczenia gleb i w ogóle badania dotyczące stanu gleby? Ile to kosztuje?

Badanie zanieczyszczenia gleb

Na samym początku rozważań na temat zanieczyszczenia środowiska – w szczególności gleby i jej stanu – należy rozróżnić dwie kwestię. Pierwsza dotyczy przeprowadzania badań zanieczyszczenia gleby w związku z prowadzoną inwestycją budowlaną, gdzie polskie prawo dokładnie reguluje materię przeprowadzania takich badań i wskazuje podmioty, które mogą je przeprowadzić. Druga kwestia dotyczy badań dotyczących przede wszystkim stanu gleby wykonywanych w ramach działek rolnych i wykorzystywanych pod uprawy.

Badanie zanieczyszczenia gleb

Podstawowym aktem prawnym w tym zakresie jest obowiązujące od 5 września 2016 r. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 poz. 1395) wydane w oparciu o delegację ustawową z art. 101a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – prawo ochrony środowiska.Tak też badania przeprowadza się w pięciu etapach począwszy od ustalenia potencjalnych przyczyn zanieczyszczenia, poprzez ustalenie potencjalnych substancji znajdujących się w glebie na danym terenie, aż po pobranie próbek i przeprowadzenie dokładnych badań laboratoryjnych.

Badania dla rolników

W przypadku terenów rolniczych najlepiej skierować swoje kroki do Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych, które obowiązuje ustalony cennik za przeprowadzanie konkretnych badań. Tego typu badania przeprowadza się w celu ustalenia jakości danej gleby i jej zasobności w poszczególne składniki mineralne niezbędne przy prawidłowym wzroście roślin. W zależności od wyników można podjąć odpowiedniej kroki związane z nawożeniem gleby lub po prostu posadzeniem innego typu roślin, dla którego dane substancje będą wystarczające. Takie badania kosztują przeważnie od 20-,-zł wzwyż za konkretne badanie – np. badanie zanieczyszczenia gleb pH gleby, azotu mineralnego w glebie czy poziomu próchnicy.

Podsumowując, badania stanu gleby oraz badania zanieczyszczenia gleby są dzisiaj badaniami dość powszechnymi i nie powinniśmy mieć żadnego problem z dostępnością do firm i instytucji je przeprowadzających. Co prawda ich cena zależy od przeznaczenia i zakresu, jednak nie są to tak duże koszty, aby mogły one stanowić wydatek nadwyrężający budżet.