Środowisko

Usługi monitorowania zanieczyszczenia gleb

Realizowanie badania gleb pod kątem zanieczyszczenia ma różne cele. Takie badania wykonywane są w celach oceny zanieczyszczenia gleb, które były terenami przemysłowymi, a mają być przeznaczone pod inwestycje. Badania gleby wykonywane są na potrzeby rolnictwa, co pozwala na podejmowanie znacznie lepszych działań związanych z produkcją rolną.

Cele badania gleb

Do celów badania gleby pod kątem zanieczyszczenia zaliczyć można ocenę stopnia zanieczyszczenia. Uzyskanie takich wyników pozwala na podejmowanie działań mających na celu rekultywację terenu. Jednocześnie na podstawie specjalistycznych badań można dokonać znacznie lepszych ocen kosztów związanych z rekultywacją podłoża. W tym względzie monitoring zanieczyszczenia gleb pozwala ocenić między innymi jakość podłoża gruntowego, jak też wodnego na wybranym terenie. Badania pod kątem monitoringu zanieczyszczenia gleb pozwalają również ocenić, czy realizowanie jakichkolwiek działań rekultywacyjnych jest niezbędne.

Podmioty realizujące monitoring zanieczyszczenia gleb

Do realizowania monitoringu zanieczyszczenia gleb można wybierać różne podmioty. Działają między innymi ośrodki zajmujące się badaniem oraz kontrolą środowiska, które specjalizują się w realizowaniu takich usług. Jednak monitoring zanieczyszczenia gleb wykonywany bywa również przez firmy, które mogą oferować również inne rodzaje usług dotyczące badań gruntu. Warto jest zdecydować się na firmy, które monitoringiem zanieczyszczenia gleb zajmują się odpowiednio długo. Pozwala to znacznie lepiej ocenić, jak wybrana firma będzie w stanie poradzić sobie ze zleconymi badaniami. Dotyczy to zarówno jakości wykonywania badań, zgodności badań z przepisami, a także terminowości realizowania poszczególnych badań.

Przebieg badań

Badania dotyczące zanieczyszczenia gleb mogą mieć różny zakres. Wiele zależy od tego jak dokładne mają być wyniki realizowanych badań. Od zakresu prac, które są niezbędne, by wykonany został specjalistyczny monitoring zanieczyszczenia gleb zależą bezpośrednio koszty takich usług. W tym względzie firmy zajmujące się monitoringiem zanieczyszczenia gleb mogą wykonać pobieranie próbek zarówno gruntu jak też wód podziemnych. Jednocześnie firmy mogą również zapewnić wykonanie bardziej skomplikowanych prac, co obejmować może wykonanie otworów badawczych. Zakres realizowanych badań wynika również z tego, jakie substancje mają być poszukiwane, co jest łatwiejsze do określenia w przypadku terenów, które są dobrze rozpoznane pod kątem dotychczasowego oraz uprzedniego sposobu użytkowania.