Technologia

Analiza spalin

Lotne zanieczyszczenia chemiczne, wydzielane głównie poprzez samochody oraz urządzenia służące do produkcji ciepła, są poddawane szeregom badań określających procentowy udział poszczególnych związków chemicznych. Urządzenia pozwalające na określenie składu chemicznego spalin nazywane są analizatorami spalin.

Działanie analizatora spalin

W zależności od rodzaju badanej substancji, analizator spalin wykorzystuje inne mechanizmy. W przypadku określania ilości tlenu atmosferycznego, wykorzystywany jest czujnik elektrochemiczny. Z kolei ilość substancji takich jak tlenek węgla, węglowodory czy dwutlenek węgla określane są dzięki metodzie NDIR-Non-Dispersive Infrared. Sensor NDIR jest również wykorzystywany w czujnikach dymu.

Niektóre analizatory spalin wykorzystują działanie izotopów promieniotwórczych takich jak krypton-85. Ta metoda pozwala na dokładne oznaczenie ilości węglowodorów czy tlenku azotu.

Przydatność analizatorów spalin

Problem zbyt dużej ilości lotnych zanieczyszczeń rozwinął się na globalną skalę, to też rządy państw i przeróżne organizacje ekologiczne wprowadzają normy prawne określające dopuszczalne ilości danych zanieczyszczeń w spalinach.

Analizatory spalin pozwalają przykładowo producentom samochodowym na badanie emisji spalin nowych modeli samochodów. Dzięki temu, w przypadku przekroczenia norm, możliwe jest wprowadzenie udoskonaleń, które spowodują zmniejszenie zanieczyszczenia lotnymi związkami chemicznymi.

Dodatkowe funkcje

Stopień zaawansowania urządzenia do badania emisji zanieczyszczeń jest ściśle powiązany z ceną. Im droższe urządzenie tym więcej funkcji oferuje. Każdy analizator spalin pozwala na odczytanie stężenia poszczególnych związków chemicznych, jednak niektóre urządzenia mogą zostać wyposażone w ciekawe udogodnienia.

Ciekawą opcją dodatkową jest możliwość zapisywania protokołów pomiarowych. Pozwala to na długotrwałą analizę jakości badanego urządzenia. Funkcja ta może wskazywać na drobne defekty, np. silnika, w przypadku gdy emisja spalin wzrasta. Ponadto niektóre analizatory wyposażone są w czujniki do mierzenia ciągu kominowego, czy nawet czujniki pomiaru ciśnienia gazu na palniku. Dodatkowe funkcje mają odzwierciedlenie w cenie urządzenia, ale znacząco wpływają na jego wszechstronność użytkową.

Analizatory spalin dostępne są w ofercie Pascal s.c..