Technologia

Czy można wymienić grzejnik bez spuszczania wody?

Sama wymiana grzejnika nie należy do bardzo skomplikowanych rzeczy, lecz w pewnych niesprzyjających okolicznościach może prowadzić za sobą poważne w skutkach problemy. Istotą sprawy jest fakt, że w instalacji centralnego ogrzewania jest stale obecna woda, której usunięcie nie zawsze jest możliwe. Czy istnieją więc alternatywne sposoby?

Wymiana grzejnika z opróżnieniem wody z układu centralnego

Niestety w pewnych sytuacjach nie da się uniknąć opróżnienia całego obiegu z wody. W przypadku grzejników znajdujących się na piętrze, ciecz wystarczy usunąć do niższego poziomu niż podłoga. Zawór spustowy zazwyczaj znajduje się przy kotle grzewczym. Jeśli jednak go nie ma, trzeba poluzować śrubunek i usuwać wodę przy pomocy podstawianych naczyń.

Grzejnik posiada dwa śrubunki, które należy całkowicie rozkręcić, gdy chce się zdemontować kaloryfer. Czasami jest to niemożliwe i rury trzeba przeciąć. Po wykonaniu nowych gwintów przyłączeniowych, nadają się one do ponownego użytku. Gdy zdemontuje się stary grzejnik należy zamontować nowy, najlepiej na nowych śrubunkach i wyposażony w termostat i zawór.

Zamrażanie rur podczas wymiany grzejników – sposób bez usuwania wody z instalacji

Zamrażanie rur podczas wymiany grzejników to świetne rozwiązanie, gdy dostęp do zaworów jest ograniczony bądź nie chce się opróżniać całej instalacji z wody. Za pomocą specjalnej zamrażarki tworzy się lodowy korek, który skutecznie blokuje przepływ wody i umożliwia wymianę kaloryfera. Urządzenie nie zamrozi jednak gorącej cieczy, więc należy ustawić termostat do zerowej pozycji.

Rury zamrażane są na gałązkach na długości kilku centymetrów. By wykonanie procesu było możliwe, odcinki dopływu i odpływu wody z grzejnika powinny być proste i oczyszczone z farb. Zimą proces można przeprowadzić zachowując odstęp 5 cm od pionu, dzięki czemu woda nieprzerwanie krąży w instalacji.

Co robić dalej po zamrożeniu?

Po procesie zamrażania rur podczas wymiany grzejników najczęściej przecina się je piłą do metalu albo szlifierką kątową w odległości około 10 cm od miejsca zamrożenia. Taka odległość umożliwi wykonanie nowego gwintowania.

Jeśli stary grzejnik ma być zastąpiony nowym, to najpierw na gwintach instaluje się zawory odcinające, a dopiero potem kaloryfer. W przypadku gdy ma być on całkowicie zlikwidowany, końcówki rur zaślepiane są korkami zamykającymi.

Dzięki zamrażaniu rur proces wymiany grzejników staje się dużo mniej skomplikowany, a także tańszy w wykonaniu. Nie trzeba angażować firmy opróżniającej i napełniającej instalacji, a później odpowietrzającej kaloryferów w całym budynku.