Logistyka

Zdobądź uprawnienia energetyczne g2!

Jeśli interesuje Cię praca związana z urządzeniami, sieciami i instalacjami energetycznymi powinieneś zdobyć odpowiednie wymagane w tym zakresie uprawnienia energetyczne g2. Uprawnienia do pracy w branży energetycznej to jedne z trzech typów uprawnień kategorii sep. Pozostałe dwa rodzaje dotyczą prac elektrycznych oraz gazowych. Uprawnienia sep energetyczne g2, bo tak się je dodatkowo oznacza można zdobyć podczas jednodniowego kursu.

Jak wygląda kurs na uprawnienia cieplne g2?

Kursy sep cieszą się dużą popularnością. Jak już wspomniano, kurs taki trwa jeden dzień. Jest dość intensywny i kończy się egzaminem. Zdany egzamin równoważny jest ze zdobyciem uprawnień. Niektóre ośrodki egzaminacyjne wydają zaświadczenia uprawniające do pracy w energetyce w ciągu kilku dni.

Aby przystąpić do kursu trzeba mieć podstawowe wykształcenie oraz ukończone 18 lat. Ale ponieważ wiedza wymagana podczas egzaminu dotyczy takich specjalistycznych zagadnień jak obsługa urządzeń i sieci energetycznych, zasady BHP oraz przepisy dotyczące prawidłowej instalacji sieci energetycznych w kursach najczęściej uczestniczą osoby, które posiadają wcześniejsze doświadczenie w pracy energetycznej. Wśród nich znajdują się elektrycy, monterzy, palacze kotłów, serwisanci urządzeń energetycznych, którzy albo chcą zdobyć nowe uprawnienia, albo odnowić posiadane uprawnienia energetyczne g2. Uprawnienia cieplne g2 ważne są przez okres 5 lat, po czym trzeba je regularnie odnawiać.

Do jakiej pracy uprawniają kursy energetyczne g2?

Istnieją dwa typu uprawnienia sep g2. Jedne dotyczą eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji energetycznych, drugie pozwalają zajmować się dozorem tych urządzeń, instalacji i sieci. Posiadając uprawnienia sep g2 z zakresu eksploatacji można pracować przy takich urządzeniach jak sprężarki, kotły parowe i wodne, instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne oraz chłodnicze, piece przemysłowe, aparatura kontrolno-pomiarowa i inne. Prace te mogą polegać na montażu, remoncie, obsłudze czy konserwacji urządzeń i instalacji energetycznych. W zakres pracy związanej z dozorem energetycznym chodzi o prace kontrolno-pomiarowe urządzeń, sieci i instalacji wytwarzających, przesyłających, zużywających ciepło.