Środowisko

Co warto wiedzieć o odpadach niebezpiecznych?

Substancje chemiczne i przedmioty, które mają właściwości toksyczne, szkodliwe dla środowiska czy łatwopalne wymagają specjalnych metod utylizacji i recyklingu. Zaliczamy je do grupy odpadów niebezpiecznych.

Odpady niebezpieczne – co należy wiedzieć?

Gospodarka odpadami niebezpiecznymi podlega regulacjom prawnym. Niewłaściwie potraktowane stanowią ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt.

Mogą powodować długotrwałe skażenie naturalnego środowiska, a w skrajnych przypadkach nawet katastrofę ekologiczną, której skutki będą odczuwalne przez wiele lat.

Recykling i utylizacja

Dobra wiadomość jest taka, że Odpady niebezpieczne mogą być cennym materiałem, jeśli są przekazywane w odpowiednie miejsce. Przykładowo, zużyty sprzęt RTV i AGD zawiera wiele przydatnych komponentów, które można podać recyklingowi i ponownie wykorzystać.

Pozostałe części które nie znajdą zastosowania, zostają poddane utylizacji, która przebiega w bezpieczny sposób. Tego typu procesy wykonuje się wyłącznie w specjalnie przeznaczonych do tego celu zakładach.