Technologia

Czy warto zdecydować się na wykonanie kursu SEP?

Na rynku pracy nieustannie poszukuje się wykwalifikowanych osób do zatrudnienia w różnych sektorach gospodarki. Jednym z nich jest bez wątpienia branża energetyczna, która wciąż rozwija się i modyfikuje. Dlatego jeśli chcemy podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć lepszą pozycję na rynku, warto rozważyć wykonanie kursów SEP.

Czym są kursy SEP?

Szkolenia SEP to całościowa nazwa szkoleń, mających na celu przygotowanie uczestników do bezpiecznej i efektywnej pracy przy eksploatacji lub dozorze urządzeń, instalacji oraz sieci elektrycznych, energetycznych lub gazowych.Każdy kurs sep posiada program dostosowany do aktualnego stanu wiedzy oraz bieżących zaleceń i zakończony jest egzaminem państwowym z udziałem komisji. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacji upoważniające go do wykonywania konkretnych i dokładnie określonych czynności, związanych z pracą w branży energetycznej.

Jakie rodzaje kursów SEP mamy do wyboru?

Szkolenia SEP można podzielić na dwie główne kategorie, związane z rodzajem wykonywanych prac. I tak osoby chcące wykonywać prace przy eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji energetycznych, elektrycznych lub gazowych powinny wybrać kurs oznaczony literą E. Natomiast osoby związane z dozorem tych sieci, urządzeń i instalacji mogą wybrać kurs oznaczony literą D.Uprawnienia SEP możemy podzielić również na trzy grupy, związane z tym, jakiego rodzaju sieci dotyczą. I tak, chcąc pracować przy eksploatacji lub dozorze sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, powinno wybrać się kurs elektryczny, oznaczony literą G1. Chcąc zajmować się instalacjami cieplnymi, wybierajmy kurs G2, inaczej energetyczny. Natomiast chcąc nabyć kwalifikacje do pracy z urządzeniami i sieciami gazowymi, wybierajmy kurs gazowy, czyli G3.

Gdzie może przydać się ukończony kurs SEP?

Ukończone i pozytywnie zaliczone kursy SEP mogą przydać się w wielu różnych miejscach pracy, w których do czynienia będziemy mieli z prądem, gazem lub energią cieplną, a także podczas drobnych napraw wykonywanych we własnym domu. Zgodnie z ustawą, uprawnienia SEP G1, są obowiązkowe podczas pracy przy urządzeniach elektrycznych do 1KV. Zdobycie takich uprawnień znacznie zwiększa atrakcyjność danej osoby na współczesnym rynku pracy, gwarantuje bowiem bezpieczne i efektywne wykonywanie powierzonych jej zadań. Dlatego szukając nowej pracy lub marząc o awansie, warto zaliczyć kursy SEP, zwłaszcza że jedynymi wymaganiami są tutaj pełnoletniość i wykształcenie podstawowe.