Uncategorized

Kiedy stosuje się przydomowe przepompownie ścieków?

Wydajny transport ścieków z kanalizacji nie jest możliwy w każdym budynku. W takich sytuacjach stosuje się przydomowe przepompownie ścieków, które ułatwiają aktywne odprowadzanie nieczystości.

W większości budynków można zastosować grawitacyjne sprowadzanie nieczystości do systemu kanalizacyjnego. W niektórych przypadkach nie można jednak wykorzystać takiego rozwiązania – wówczas najlepszym wyborem będzie przydomowa przepompownia ścieków.

Wskazania do montażu przydomowej przepompowni ścieków

Aby kanalizacja działała niezawodnie, odpływy z pionów kanalizacyjnych przez przyłącza muszą być położone powyżej najwyższego punktu odbioru ścieków. Niestety, nie zawsze jest to możliwe w przypadku całej instalacji lub też przez jej określoną część.

Problemem są głównie budynki położone w dolinach czy też pomieszczenia znajdujące się poniżej poziomu ziemi, na przykład piwnice czy sutereny. Również trudności te występują w pomieszczeniach, które zostały zaadaptowane i zamontowano w nich dopływy i odpływy. Urządzeniem pozwalającym na sprawne odprowadzanie ścieków i zapobiegającym ich cofaniu się jest wtedy przydomowa przepompownia ścieków.

Także przydomowa przepompownia ścieków może sprawdzić się wtedy, gdy zachodzą znaczne różnice terenu, przy zbyt wysokim poziomie wód gruntowych, a także wtedy, gdy budynek znajduje się w dużej odległości od sieci kanalizacyjnej. Wtedy przepompownie przydomowe ułatwiają transport ścieków.

Przydomowe przepompownie – nie tylko do ścieków

Producenci dostarczający przydomowe przepompownie wskazują, że mogą być one stosowane nie tylko do ścieków komunalnych czy sanitarnych, ale również do innego rodzaju mediów.

Przepompownie przydomowe mogą być wykorzystywane również przy odprowadzaniu wód drenażowych i opadowych, wód odwodnieniowych w przypadku, gdy mogą one zagrażać budynkowi i powodować jego zalanie.

Ile kosztuje kompletna przydomowa przepompownia ścieków?

Jeśli planowana jest przydomowa przepompownia ścieków cena tego rodzaju urządzenia wraz z dodatkowym wyposażeniem jest ustalana indywidualnie. Warto zatem zwrócić się do kilku firm zajmujących się realizacją tego rodzaju inwestycji.

Najczęściej cena przydomowych przepompowni ścieków waha się od około 5 tysięcy do nawet ponad 8 tysięcy złotych.

Gdy dla klienta liczy się niezawodność takiego urządzenia jak przydomowa przepompownia ścieków cena powinna grać dalszą rolę. Prawidłowo dobrana i profesjonalnie zainstalowana przepompownia przydomowa pozwoli wtedy na niezawodną pracę przez długie lata.